Veřejné projednání adaptační strategie na klimatickou změnu

Město Kuřim zve občany na veřejné představení výstupů projektu Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska, které se bude konat v úterý 21. června v 18:00 na kulturním domě v Kuřimi.

Zpracování projektu bylo podpořeno dotačním grantem z Norských fondů. V našem regionu lze podle klimatických modelů očekávat nárůst negativních jevů jako je sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně. Tyto změny klimatu pozorujeme v posledních letech stále více.  Adaptační opatření mají snížit negativní dopad těchto jevů na život obyvatel Kuřimi a okolních obcí a zvýšit odpovědnost obcí a jejich obyvatel v ochraně klimatu. Opatření zahrnují zejména hospodaření s vodou, péči o obnovu a rozšiřování ploch zeleně nebo podporu efektivních energetických opatření.

(10. 6. 2022, Petr Ondrášek)