Dokumenty

Obecně o projektu >> Adaptační strategie na klimatickou změnu systematicky připravuje region Kuřimska na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek. Cílem je dlouhodobě nižší ohrožení lidí i přírody a zároveň vyšší odolnost v případě nepříznivých událostí. Vedlejším efektem těchto aktivit je zvýšení kvality života a životního prostředí, bezpečnosti obyvatel, a podpora ekonomického a společenského rozvoje města Kuřimi a dalších okolních obcí.

Dokumenty k adaptační strategii si můžete stáhnout zde (442 MB).

Jaké území zahrnuje? Strategie je zaměřena na území v povodí Kuřimky, zejména města Kuřimi a dalších obcí regionu Kuřimska (Lipůvka, Svinošice, Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice).

Jak strategie vznikala? Financování projektu "Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska" bylo podporováno grantem z Norských fondů. Zprostředkovatelem dotace je Státní fond životního prostředí České republiky. Zpracovatelem byla ve spolupráci se zastoupenými obcemi společnost Asitis s.r.o.