Kontakt

Město Kuřim, odbor investiční 

Ing. Pavla Kubová
referent vodohospodářské stavby

tel.: 777 072 934
email: kubova@kurim.cz

Ing. Jaroslava Hedlová
referent životního prostředí

tel.: 702 215 634
e-mail: hedlova@kurim.cz

Ing. Jaroslav Hamřík
referent životního prostředí

tel.: 608 819451
e-mail: hamrik@kurim.cz