Nový park nad Díly otevřen

Na podzim loňského roku se na Dílech za sv. Jánem v těsném sousedství zástavby objevila nová rekreační plocha. Nalezneme ji na samém konci ulice Tleskačovy, z níž je také nový park přístupný.

Park je od komunikace oddělen vytvarovaným terénním valem, doplněným linií habrů. K přívětivosti tohoto prostoru by mělo přispět i osázení valu keři s jedlými plody jako jsou mišpule, maliny a indiánské borůvky. Po vstupu do parku se po levé straně za terénním valem nachází sníženina, která bude sloužit k zadržování dešťové vody stékající po povrchu parku. Zde by měl vzniknout malý mokřad s bohatým společenstvem bylin a drobných živočichů. Podél vstupní cesty ze štěrkového trávníku je osazena alej stromů a plocha je doplněna trámovými lavicemi. V parku nalezneme řadu herních prvků – prolézačka v podobě vrabčího hnízda, dřevěný tunel, balanční a kondiční prvek. Vše v přírodě milém provedení. Mezi nově zasazenými stromy nalezneme jeřáb, různé odrůdy švestek, třešní a jabloní.

Svým charakterem by nové rekreační zázemí mělo sloužit všem generacím obyvatel našeho města. Z letmého popisu nového zázemí je zjevné, že vedle odpočinkového a pohybového vyžití může jeho návštěvníkům posloužit také k edukativním účelům.

Ale i zde platí: Kdo neviděl, neuvěří :). Začíná jaro a je tak vhodná příležitost zařadit popsaný prostor mezí cílové body našich vycházek.

(2.5.2022 Petr Vodka, místostarosta)