Park na nádraží je hotov!

Zelené město – těmito slovy hodnotí Kuřim návštěvy, které přijíždí z jiných měst nebo třeba ze zahraničních partnerských měst. Péče o stávající zeleň je pro město Kuřim samozřejmostí a každý rok přidává město Kuřim novou zeleň. Je součástí našeho života ve městě. Udržuje příznivé mikroklima a pomáhá čistit ovzduší od prašnosti, zejména nebezpečných pevných částic.

Dalším krokem pro zaplnění města zelení byla zdařilá rekonstrukce parku u nádraží. Park je dokončen, plný pěkných míst určených k odpočinku nebo k pořádání menších akcí. Jakmile nám vzrostou nově osázené stromy bude park zeleným srdcem města. 

(25. 5. 2024, Jan Vlček)