V Kuřimi je v plánu nová vodní nádrž

Město Kuřim plní cíle z adaptační strategie na změnu klimatu! Prvním větším projektem je vyprojektování malé vodní nádrže s několika mokřady v území polderu v Záhoří.

Jedním z prvních větších opatření, které vzešly z adaptační strategie, které chce město zrelaizovat jsou dvě menší vodní nádrže v polderu v lokalitě Záhoří. V současné chvíli nádrže město projektuje a snaží se vykoupit potřebné pozemky pro navazující mokřady. Výsledkem by tak měla být další vodní plocha ve městě, která pomůže lokálnímu mikroklimatu a zadrží vodu, která na území města spadne či doteče. Nové vodní plochy by měly mít cca 8 400m2. Přítok bude řešen zmeandrováním Kuřimky. Pokud vše půjde dobře dá se předpokládat realizace v roce 2026.

(17. 6. 2024, Jan Vlček)