Zelené střechy pomohou proti oteplování škol

Nové výukové kapacity na Základní škole Kuřim - Jungmannova byly dokončeny včetně realizace zelených střechy.

Nápad nepřišel nahodile, ani nejde o první ani poslední realizaci v našem městě na školních budovách. Jde o koncepční opatření, která by měla pomoci lépe nakládat s dešťovými vodami. Kromě zadržování vody budou bránit přehřívání budov a mohly by nést také estetickou funkci. 

Na střechu je položena geotextilie a následně drenážní a filtrační fólie, které drží vodu pro kořínky rostlin. Nahoru pak je nasypána vrstva pět centimetrů substrátu. Zhotovitel poskytuje na dodávku pětiletou záruku.

Zelený koberec zde vytvoří převážně suchomilné byliny, které tvoří především šest druhů rozchodníků a ty jsou doplněné dosevem travin odolných vůči suchu. Škola bude zajišťovat údržbu a netřeba se obávat, že by na to zapomněla, neboť tyto střechy zůstávají celoročně na očích a doufáme, že děti a učitele občas potěší, jak jim pohled ze školy rozkvete. 

(30. 6. 2022, Petr Ondrášek)